Zaznacz stronę

PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym. PRISM dostarcza trzy odrębne profile, oraz „mapy” zachowania człowieka: jak on lub ona zachowuje się naturalnie; zakres, w którym on lub ona czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele, oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący jego/jej tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu.

Dodatkowo narzędzie PRISM Brain Mapping dokonuje pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz generuje raport tożsamy z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”), odnoszący się do jednego z najszerzej i powszechnie stosowanych modeli osobowości. 

PRISM jest narzędziem opartym na osiągnięciach nowoczesnej neurologii [studium prof. Richarda Restaka].

Uwzględnia:

  • elastyczność mózgu, jeśli chodzi  o możliwość dostosowywania się i zmiany,
  • fakt, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt  komunikacji komórek mózgu, za pomocą impulsów elektrycznych i substancji chemicznych,
  • możliwość aktywnego wpływania  i kreowania naszych zachowań  (wzmacniania lub  osłabiania) poprzez umiejętne regulowanie poziomu neuroprzekaźników i hormonów.