Zaznacz stronę

Biznes Coaching

Biznes Coaching, Coaching Sukcesji, Coaching Przedsiębiorcy

Dedykowany dla Właścicieli firm, Zarządów, Menedżerów. Celem jest wspieranie procesu podejmowania decyzji, wyboru kierunków działania, osiągania celów biznesowych, wypracowanie decyzji personalnych, zwiększenie skuteczności procesu Sukcesji, wsparcie w ocenie otoczenia rynkowego i sytuacji firmy oraz rozwój osobisty.

Najczęściej spotykane obszary do wspólnej pracy to generalnie trudne sytuacje w zarządzaniu i biznesie, do których należą m.in:

 • Planowanie strategii i kierunków działania
 • Wprowadzanie zmian
 • Rozwój firmy/działu
 • Wzrost sprzedaży
 • Zmiany kadrowe w swoim Zespole
 • Operacyjne konsultacje w ramach podejmowanych bieżących projektów i  działań
 • Zwiększenie własnej skuteczności/efektywności
 • Budowanie swojej pozycji negocjacyjnej
 • Panowanie nad emocjami w sytuacjach biznesowych
 • Asertywność w biznesie
 • Przekonywanie do swoich racji
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji w biznesie
 • Wzrost motywacji i zaangażowania w pracę
 • Coaching zarządczy i rozwój Leadership’u

Szczególnym przypadkiem Business Coachingu jest planowanie i realizacja procesu SUKCESJI zarówno rodzinnej jak i menedżerskiej.

Wspomniana szczególność związana jest z tym, że decyzja o sukcesja pokrywa się w równym stopniu wszystkie obszary biznesowe wspomniane powyżej jak i życia poza firmowego tj. rodzinnego, prywatnego.

BUSINESS COACHING – fakty i liczby:

Price Waterhouse Coopers PWC, na zlecenie ICF (źródło ICF) w 2014 i 2015 przeprowadziło badanie w którym wzięło udział 2165 osób w 64 krajach, wskazało na zwrot z inwestycji (ROI) w coaching:

 • Prawie co piąta firma osiągnęła 50 – krotny zwrot z inwestycji
 • Średnio firmy odnotowały 7 – krotny zwrot z inwestycji.
 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji

The Economic Times, na podstawie rankingu stu spółek (Fortune 100), przedstawił raport wskazujący, że ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia coachingu, w tym:

 • o 77% poprawia się relacja między pracownikami,
 • o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
 • o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy.

Co więcej, badanie przeprowadzone na pięciuset spółkach z branży telekomunikacyjnej (Fortune 500) udowodniło, że wprowadzenie coachingu w firmie może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa do 529%.
Źródło: Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD (2004)

Klienci coachingu biznesowego wskazali indywidualnie poprawę w następujących obszarach:

 • Pewność siebie – 80%
 • Kompetencje komunikacyjne 72%
 • Kompetencje interpersonalne – 71%
 • Wydajność w pracy – 70%
 • Równowaga życia zawodowego i osobistego – 67%
 • Relacja w związkach – 73%
 • Zdrowie, dobre samopoczucie – 63%
 • Rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe – 62%
 • Organizacja życia osobistego – 61%
 • Zarządzanie firmą – 61%
 • Zarządzanie czasem – 57%
 • Efektywność zespołów – 51%
 • Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.